تجهیزات مووینگ

شامل دستگاه، نورپردازی با امکان جابه جایی و تولید افکت های مدرن می باشد.

توضیحات

شامل دستگاه، نورپردازی با امکان جابه جایی و تولید افکت های مدرن می باشد.